Prechod PH A110/Rd130 vnútorný

Slúži k prepojeniu spojok A110 a savicového šróbenia s vonkajším závitom Rd 130.

Hmotnosť: 1,76 kg
Pracovný tlak: 1,6 MPa

 

78,29 €