Prechod PH C/D

Prechod opatrený Al hrdlom s tlakovými manžetami.

 Hmotnosť 390 g

Pracovný tlak 1,6 MPa 
13,13 €